Mindfulness & Yoga

Med engagemang, drivkraft och glädje förmedlar vi verktygen till dig för en kraftfull och positiv utveckling.

Feature Image 1

I Korthet

Skaparkraft erbjuder kurser och föreläsningar inom mindfulness, klasser inom yoga, eller en kombination av båda – som verktyg till såväl inre stillhet och expansiv personlig utveckling som fysisk styrka och avslappning. Skaparkraft vänder sig till både företag och privatpersoner och verkar utifrån Stockholm. Läs mer här.

Feature Image 2

Mindfulness

Mindfulness, eller medveten närvaro, handlar om att stanna upp och vara närvarande i nuet, att rikta all sin uppmärksamhet mot det som sker just nu – utan att bedöma det som sker. Det är en form av träning som består i att föra uppmärksamheten på det vi vill och sen behålla den där. Andningen är central i mindfulness. Läs mer här.

Feature Image 3

Yoga

Yoga är en gammal livsfilosofi från Indien som fokuserar på hela människan – kropp, sinne och själ – och att förena dessa med varandra. I Hatha yoga är kroppen det främsta verktyget. Här kombinerar man fysiska positioner med andningsövningar och meditation för att skapa välmående på alla plan. Läs mer här.

Feature Image 4

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Skaparkraft för mer information, upplägg, priser etc. Skriv ett mejl eller slå en signal. Vi ser fram emot att höra från dig!

Mindfulness och yoga är tätt sammanbundna, bland annat via andningen och kontakten med kroppen. Det är vårt fokus på just andningen eller på känslan i kroppen som hjälper oss till närvaro – något vi övar i både mindfulness och yoga. Träningen kan dels leda till ett ökat inre lugn och en acceptans med det som är, dels en större koncentration i vardagen, en högre stresstålighet och en mindre benägenhet till snabba reaktioner och impulser.