Mindfulness

Mindfulness, eller medveten närvaro, handlar om att stanna upp och vara närvarande i nuet, att rikta all sin uppmärksamhet mot det som sker just nu – utan att bedöma det som sker. Det är en form av träning som består i att föra uppmärksamheten på det vi vill och sen behålla den där.

Vi kan rikta uppmärksamheten antingen mot vårt inre, som tankar, känslor eller kroppsliga sensationer, eller utåt mot omgivningen, då vi exempelvis kan lyssna till ljuden omkring oss eller medvetet se på det som utspelar sig just nu. I träningen är vår andning central, genom att medvetet rikta uppmärksamheten mot andningen, och hålla kvar den där, förankrar vi oss i nuet. Det samlar oss och fokuserar vårt sinne.

Vårt sinne har förmågan att engagera sig i dåtid, nutid och framtid, ett fantastiskt verktyg för vår utveckling och för samspelet mellan oss människor. Benägenheten är däremot alltför ofta att våra tankar fastnar i dåtid och framtid och nuet glömmer vi bort. Nuet, som egentligen är det enda vi har! Våra tankar om allt möjligt skapar stress, som i sin tur skapar ohälsa för både kropp och själ. Stressen finns egentligen inte i själva situationen, utan snarare i våra tankar om den. Det är här som mindfulness kan hjälpa oss att komma i direkt kontakt med verkligheten, och se den som den faktiskt är – inte som vi tänker eller tror om den, eller vill att den ska vara.

För att stanna i här och nu kan man behöva träna på att rikta sin uppmärksamhet. Det kan man bland annat göra genom meditation eller att i sin vardag koncentrera sig på det som händer just nu, till exempel att under sin måltid aktivera alla sina sinnen i den.

I Mindfulness framhålls sju viktiga attityder, de är inte döma, tålamod, tillit, inte sträva, acceptans, släppa taget och en nybörjares sinne. De är dessa förhållningssätt som vi tränar när vi övar mindfulness.

Klicka här och se en video som kortfattat och kreativt beskriver vad Mindfulness är och vad vi tränar på.

 Mindfulness

Istället för att vara dina tankar och känslor, var medvetenheten bakom dem. Ekhart Tolle