Effekter

Mindfulness kan praktiseras av alla människor – oavsett ålder, arbetsområde eller fas i livet. Efter regelbunden träning i medveten närvaro finns en rad effekter att uppleva, här är några:

  • Minskad stress och oro. Ökad koncentration, ökat inre lugn och acceptans med det som är. Ökad livskvalitet.
  • Större förmåga att lyssna på kroppen och bli mer medveten om sina behov av exempelvis aktivitet, vila och sömn. Ökad kroppsmedvetenhet.
  • Vi lär känna oss själva bättre, våra behov, beteenden, värderingar och önskningar; vi är inte sällan influerade av uppväxt, kultur och samhälle, men träningen hjälper oss att inse vad som är viktigt för oss.
  • Vi blir bättre på att hantera utmaningar och svårigheter; vi lär oss att varken undvika eller förtränga utan att istället observera och acceptera situationen som den är.
  • Större förmåga att agera på ett medvetet sätt. Istället för att automatiskt reagera på ett visst sätt (på autopilot), svarar vi medvetet an på vad respektive situation kräver.
  • Ökad förmåga att släppa taget om sådant vi inte kan påverka. Vi följer livet som det är och inte som vi önskar att det såg ut.
  • Vi lär oss att se på våra tankar som bara tankar och inte som sanningen.
  • Ökad förmåga att vara mer kärleksfull mot oss själva och våra medmänniskor.

Buddha tillfrågades, ”Vad har du vunnit från meditationen?” Han svarade: ”Ingenting!” Men Buddha sa också, ”låt mig berätta vad jag förlorat: Ilska, ångest, depression, osäkerhet, rädsla för ålder och död.”