Om

Skaparkrafts vision är att alla vi människor lever med en inre stillhet, en medveten närvaro och att vi verkar utifrån vårt hjärtas röst och vår unika skaparkraft.

Jag heter Camilla Johnsson som har startat Skaparkraft, ur just den här visionen. Jag tror på att kärnan för välbefinnande och sann utveckling är självkännedom och självacceptans. Ur den här kärnan kommer naturligt en inre stillhet med sinne och kropp i lugn och harmoni. Det är just härifrån – med förankringen i det egna lugnet – som vi också på ett starkt och varaktigt vis kan komma i kontakt med, behålla och använda kraften som finns inom oss alla – den kraften som engagerar, inspirerar, glädjer, driver oss framåt, gör oss kreativa och får oss att skapa det som vi tror på. Den skaparkraften får sin näring från och är fast förankrad i vårt hjärta – när vi lyssnar till och låter hjärtat leda oss framåt. Det är min övertygelse och min starka förvissning.

Mindfulness och yoga är mina egna två nycklar till min egen självkännedom, självacceptans och till min egen inre stillhet. De är på samma sätt mina två viktigaste verktyg för att behålla och stanna kvar i stillheten och lugnet. Om jag faller in i exempelvis stress vet jag idag mina knep till att hitta tillbaka, och det är jag både glad och väldigt tacksam över. Det besparar mig från en stor del obehag och onödigt lidande, och skänker mig istället lugn, kraft och energi.

Från mina egna erfarenheter och kunskaper önskar jag ur ett mindfulness- och yogaperspektiv inspirera andra till inre stillhet och skaparkraft.

Camillas bakgrund

  • Diplomerad Självkänsla Coach, Livscoachakademin/Kjell Haglund, Hässleholm
  • Diplomerad Mindfulnessinstruktör, Mindfulnesscenter, Stockholm
  • Påbyggnadsutbildning i Mindfulness på Arbetsplatsen, Mindfulnesscenter, Göteborg
  • 8 veckors kurs i Mindfulness Baserad Stress Reduktion (MBSR), Mindfulnessmeditation, Stockholm
  • 200 timmars Instruktörsutbildning i Hatha Yoga, Om Shanti Om Yoga School, Rishikesh, Indien
  • 10 dagars Vipassana Meditationskurs (tyst meditation, buddhistisk), Dehradun, Indien
  • Magisterexamen i Företagsekonomi med inriktning Marknadsföring, Stockholms Universitet

Mindfulness för mig är framför allt en nyckel till självkännedom och acceptans till det som är. Yoga för mig är att landa i min kropp, komma till närvaro och återkoppla med stillheten inom mig.