Yoga

Yoga är en ca 5000 år gammal livsfilosofi från Indien som fokuserar på hela människan – kropp, sinne och själ. Yoga kommer från sanskritordet yuj och betyder att förena. Yoga ses som ett tillstånd som sammanför kropp, sinne och själ till en enhet. Yogan kan hjälpa oss att befria oss själva från störande inre och yttre faktorer för att uppnå en inre frid och stillhet. På ett högre plan sägs vårt medvetande förena sig med det universella medvetandet, vilket är tillståndet för så kallad upplysning, eller moksha.

Hatha Yoga

Ofta pratar man om yoga som enbart en träningsform, men det är alltså vidare än så. Det finns olika huvudformer inom yogan som alla leder till samma mål (inre frid). I Hatha yoga, som är en av huvudformerna och den mest kända i Väst, är kroppen det främsta verktyget. Här kombinerar man särskilt fysiska positioner (asanas) med andningsövningar (pranayama) och meditation för att skapa kroppsligt, sinnligt och själsligt välmående. På sanskrit betyder ha solen och tha månen, som representerar motsatser inom oss. I Hatha yoga syftar man till att förena motsatserna (till exempel det manliga och kvinnliga av oss) för att skapa balans, lugn och frid inombords.

Yoga Sutras

Någon gång mellan 200 f. Kr. och 200 e. Kr. sammanfattade den indiske filosofen Patanjali systematiskt yogans tekniker i Yoga Sutras, yogans mest klassiska verk. Han utformade ett hjälpprogram, den åttafaldiga vägen, som beskriver de olika stegen fram till tillståndet av frihet i kropp och själ. De åtta stegen är:

  1. Individens förhållningsregler till omvärlden (yama); icke-våld, ärlighet, inte stjäla, måttlighet inom livets alla områden och inte vara girig
  2. Individens förhållningsregler till sig själv (niyama); renhet i kropp och sinne, tillfredställelse med det man har, självdisciplin, självreflexion, tillit till livet
  3. De fysiska positionerna som stärker, jordar och öppnar upp i vår kropp (asana)
  4. Medveten reglering och expansion av vår andning för att lösa upp blockeringar så att energin kan flöda fritt i vår kropp (pranayama)
  5. Tillbakadragande av våra sinnen då vi är medvetna om världen omkring oss men inte reagerar på den (pratyahara)
  6. Riktning och behållande av hela sin koncentration på exempelvis ett föremål eller ett ord (dharana)
  7. Meditation, där vi upplever hur verkligheten faktiskt är, utanför vårt ego (dhyana)
  8. Det yttersta målet; inre frihet som är fullständigt oberoende av yttre omständigheter, en känsla av enhet med allt (samadhi)

 Yoga2    Yoga172