Effekter

Med regelbunden träning kan Hatha yoga bidra till en rörligare, smidigare och starkare kropp. Vi förbättrar vår kroppskännedom och eventuella spänningar och smärta kan successivt ge med sig. Yoga sätter igång cirkulationen och syresätter hela kroppen, vilket gör oss piggare. På samma sätt som vi fysiskt stärker, höjer uthålligheten och öppnar upp i vår kropp, främjar yogan ett lugnt och stilla sinne och ett tillstånd av acceptans där vi har möjlighet att bara observera våra inre motstånd och kanske då också lättare släppa taget om dem; vi lär känna oss själva bättre och accepterar hur vi är.

Yoga och mindfulness är tätt sammanbundna, bland annat via andningen och kontakten med kroppen. Det är vårt fokus på just andningen eller på känslan i kroppen som hjälper oss till närvaro – något vi tränar i både yoga och mindfulness. Det i sin tur kan leda till en större koncentration i vardagen, en högre stresstålighet och en mindre benägenhet till snabba reaktioner och impulser.

Yogan kan hjälpa oss att öppna upp nya perspektiv och tankesätt och få oss att övervinna negativa förhållningssätt och vanor – leder oss in i balans och harmoni med oss själva.

 3a_2 5a_2